Harmonogram štúdia

Začiatok akademického roka:

20.09.2021

Koniec akademického roka:

31.08.2022

Slávnostné otvorenie AR:

20.09.2021, 13:30

Imatrikulácia:

10.11.2021

Denné štúdium

Zimný semester
Všetky ročníky
Výučba
26.09.2022 - 23.12.2022
Zimné prázdniny
24.12.2022 - 31.12.2022
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2023 - 10.02.2023
Letný semester
Postupové ročníky
Výučba
13.02.2023 - 12.05.2023
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
15.05.2023 - 30.06.2023
Hlavné prázdniny
01.07.2023 - 31.08.2023
Letný semester
3. ročník Bc. štúdium
Výučba
13.02.2023 - 28.04.2023
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.05.2023 - 12.05.2023
Príprava na štátne skúšky
02.05.2023 - 19.05.2023
Odovzdanie záverečnej práce
15.05.2023 - 19.05.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
22.05.2023 - 16.06.2023
Promócie
30.06.2023
Letný semester
2. ročník Ing. štúdium
Výučba
13.02.2023 - 31.03.2023
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
03.04.2023 - 21.04.2023
Príprava na štátne skúšky
03.04.2023 - 28.04.2023
Odovzdanie záverečnej práce
24.04.2023 - 28.04.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
02.05.2023 - 26.05.2023
Promócie
09.06.2023

Externé štúdium

Zimný semester
Všetky ročníky
Výučba
26.09.2022 - 23.12.2022
Zimné prázdniny
24.12.2022 - 31.12.2022
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2023 - 10.02.2023
Letný semester
Postupové ročníky
Výučba
13.02.2023 - 12.05.2023
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
15.05.2023 - 30.06.2023
Hlavné prázdniny
01.07.2023 - 31.08.2023
Letný semester
3. ročník Bc. štúdium
Výučba
13.02.2023 - 31.03.2023
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
03.04.2023 - 21.04.2023
Príprava na štátne skúšky
03.04.2023 - 28.04.2023
Odovzdanie záverečnej práce
24.04.2023 - 28.04.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
02.05.2023- 26.05.2023
Promócie
09.06.2023

Kontakt