Harmonogram štúdia

Začiatok akademického roka:

20.09.2021

Koniec akademického roka:

31.08.2022

Slávnostné otvorenie AR:

20.09.2021, 13:30

Imatrikulácia:

10.11.2021

Denné štúdium

Zimný semester
Všetky ročníky
Výučba
20.09.2021 - 17.12.2021
Zimné prázdniny
20.12.2021 - 31.12.2021
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
03.01.2022 - 11.02.2022
Letný semester
Postupové ročníky
Výučba
14.02.2022 - 13.05.2022
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
16.05.2022 - 01.07.2022
Hlavné prázdniny
04.07.2022 - 31.08.2022
Letný semester
3. ročník Bc. štúdium
Výučba
14.02.2022 - 29.04.2022
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.05.2022 - 13.05.2022
Príprava na štátne skúšky
02.05.2022 - 20.05.2022
Odovzdanie záverečnej práce
16.05.2022 - 20.05.2022
Príprava a konanie štátnych skúšok
23.05.2022 - 17.06.2022
Promócie
01.07.2022
Letný semester
2. ročník Ing. štúdium
Výučba
14.02.2022 - 01.04.2022
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
04.04.2022 - 14.04.2022
Príprava na štátne skúšky
19.04.2022 - 29.04.2022
Odovzdanie záverečnej práce
25.04.2022 - 29.04.2022
Príprava a konanie štátnych skúšok
02.05.2022 - 27.05.2022
Promócie
10.06.2022

Externé štúdium

Zimný semester
Všetky ročníky
Výučba
20.09.2021 - 17.12.2021
Zimné prázdniny
20.12.2021 - 31.12.2021
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
03.01.2022 - 11.02.2022
Letný semester
Postupové ročníky
Výučba
14.02.2022 - 13.05.2022
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
16.05.2022 - 01.07.2022
Hlavné prázdniny
04.07.2022 - 31.08.2022
Letný semester
3. ročník Bc. štúdium
Výučba
14.02.2022 - 29.04.2022
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.05.2022 - 13.05.2022
Príprava na štátne skúšky
02.05.2022 - 20.05.2022
Odovzdanie záverečnej práce
16.05.2022 - 20.05.2022
Príprava a konanie štátnych skúšok
23.05.2022 - 17.06.2022
Promócie
01.07.2022
Letný semester
2. ročník Ing. štúdium
Výučba
14.02.2022 - 01.04.2022
Skúš. obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
04.04.2022 - 14.04.2022
Príprava na štátne skúšky
19.04.2022 - 29.04.2022
Odovzdanie záverečnej práce
25.04.2022 - 29.04.2022
Príprava a konanie štátnych skúšok
02.05.2022 - 27.05.2022
Promócie
10.06.2022

Kontakt