Softvérová podpora štúdia

Ansys

Pod pojmom ANSYS Classic sa vo všeobecnosti rozumie pôvodné grafické rozhranie programu ANSYS, ktorý sa taktiež nazýva ANSYS APDL. Skratka APDL predstavuje ANSYS Parametric Design Language a predstavuje unikátny skriptovací jazyk, ktorý poskytuje skúsenému užívateľovi veľmi silný nástroj na ovládanie samotného programu. Tento softvér obsahuje celý programový balík od firmy ANSYS, Inc., ktorý v sebe zahŕňa celý rad špecializovaných nástrojov, ktoré slúžia buď na riešenie inžinierskych problémov, alebo ako podpora pri riešení týchto problémov.

Techcon

TechCON je moderný grafický výpočtový software určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania pre operačné systémy Windows. Je tvorený z viacerých navzájom prepojených programových modulov. Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania, návrh a dimenzovanie vnútrného vodovodu, kanalizácie, stenového vykurovania/chladenia a záverečnú špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou.

PROTECH

PROTECH je softvér pre oblasť hodnotenie energetickej hospodárnosti budov a TZB. Výpočty sú podporované jednou z najväčších databáz technických a výpočtových parametrov výrobkov, z veľkej časti sú podporované a dopĺňané v spolupráci s jednotlivými výrobcami a dodávateľmi. PROTECH patrí v Českej republike k najrozšírenejšiemu softvér pre uvedenú oblasť. O čom svedčí 4500 licencií v ČR, 600 licencií na Slovenskú a asi 1500 užívateľov firemných verzií programov PROTECH. Program sa priebežne doplňuje a rozširuje v nadväznosti na legislatívu a vývoj nových výpočtových noriem.

Matlab

MATLAB je inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké a technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu a vývoj algoritmov. MATLAB poskytuje riešenia v oblastiach, ako je aplikovaná matematika, strojové učenie, spracovanie signálu a komunikácie, spracovanie obrazu a počítačové videnie, finančná analýza a modelovanie, návrh riadiacich systémov, robotika a mnohých ďalších.

‎Desigo

Riadiaci systém budov Desigo spoločnosti Siemens ponúka množstvo flexibilných alternatív moderného smart riadenia. Vychádza z osvedčenej patentovanej techniky a je podporovaný miliónmi vlastníkov a užívateľov budov na celom svete. Desigo vytvára zdravé a produktívne prostredie a svojimi jedinečnými prístupmi definuje nové štandardy v oblasti efektívnosti riadenia budov.

Autodesk Inventor

CAD Inventor® je profesionálny nástroj na navrhovanie produktov v 3D pre simuláciu, vizualizáciu a dokumentáciu.

‎AutoCad

AutoCAD® je softvér na navrhovanie objektov pomocou počítača (CAD), na ktorý sa architekti, inžinieri a stavební odborníci spoliehajú pri vytváraní presných 2D a 3D výkresov. Umožňuje návrh s vizualizáciou 2D geometrie a 3D modelov s telesami, povrchmi a sieťovými objektmi.

‎Kalkulus

Stavebný softvér Kalkulus je komplexný systém oceňovania, prípravy, plánovania, sledovania nákladov a podpory riadenia stavby. Je určený stavebným firmám, projektantom, rozpočtárom, cenárom, remeselníkom, všetkým dodávateľom stavebných prác ako aj investorským organizáciám a kontrolným orgánom.

Kontakt