Pracovníci KPT

Vedenie katedry

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Profesor, Vedúci katedry

doc. Ing. Marcel Fedák, PhD.

Docent, Zástupca vedúceho katedry

Slavka Homová

Sekretárka katedry
Profesori

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Profesor, Vedúci katedry
Docenti

doc. Ing. Marcel Fedák, PhD.

Docent, Zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Ján Kizek, PhD.

Docent

doc. Ing. Peter Oravec, CSc.

Docent
Odborní asistenti

Ing. Andrii Kulikov, PhD.

Odborný asistent

Ing. Olha Kulikova, PhD.

Odborná asistentka
Výskumní pracovníci

Ing. Ivan Čorný, PhD.

Výskumný pracovník

RNDr. Iveta Pandová, PhD.

Výskumný pracovník
Interní doktorandi

Ing. Dmytro Shmyhol

Interný doktorand

Ing. Nikolas Polivka

Interný doktorand

Kontakt